Việc làm

 1. Christian Jarrett

  BBC Worklife

  Getty Images

  Thời gian cách ly kéo dài vì đại dịch làm tâm lý, tính cách nhiều người trong chúng ta thay đổi, khiến sự hòa nhập trở lại công việc đòi hỏi rất nhiều nỗ lực thích nghi.

  Xem thêm
  next