Công nghiệp dầu khí

 1. Jake Horton

  BBC Reality Check

  Gas metering station at Berehove in Ukraine

  Moscow bị một số người cáo buộc là đã dùng việc cung ứng khí đốt làm công cụ chính trị với châu Âu, nhưng thực tế sự khan hiếm khí đốt là do nhiều yếu tố.

  Xem thêm
  next
 2. Mỹ Hằng

  BBC News Tiếng Việt

  Một dàn khoan dầu trên Biển Đông

  BBC có xác nhận rằng liên doanh Rosneft Việt Nam đã hủy một hợp đồng khoan dầu với Noble Corporation trên Biển Đông do sức ép của Trung Quốc.

  Xem thêm
  next
 3. Mỹ Hằng

  BBC News Tiếng Việt

  Một giàn khoan của tập đoàn Repsol - hình chụp không phải ở Biển Đông và chỉ có tính minh họa

  Sau tin Bộ Chính trị Đảng CS VN đang xem xét tạm dừng hay thôi hẳn dự án Cá Rồng Đỏ có ý kiến nói an toàn cho khai thác 'cần được đảm bảo'.

  Xem thêm
  next