Thất nghiệp

 1. Hoàng Ngọc Anh

  Gửi tới BBC từ London

  Tiệm nails

  Nghề làm móng không còn là độc quyền của người Việt tại Anh và họ cần nâng cao chất lượng, đa dạng hóa dịch vụ để vượt qua khi kinh tế mở lại sau đại dịch Covid.

  Xem thêm
  next