Biểu tình

  1. Video content

    Video caption: Myanmar: Khi người biểu tình cầm vũ khí chống lại quân đội

    Kể từ sau cuộc đảo chính quân sự 1/2/2021 khiến lãnh đạo dân sự Aung San Suu Kyi bị tước quyền, các nhóm có vũ trang bắt đầu tái giao tranh với quân đội.