Hồi giáo

 1. TS Nguyễn Phương Mai

  Gửi tới BBC từ Amsterdam, Hà Lan

  Một nhà sư trước hàng rào cảnh sát dựng lên để chặn người biểu tình ở Mandalay hôm 24/2/2021

  Ý kiến nói Phật giáo, dù nổi tiếng là một tôn giáo hoà bình, vẫn có thể bị một số ít tín đồ cực đoan lợi dụng để giải thích và biện minh cho bạo lực.

  Xem thêm
  next
 2. Matthew Hill, David Campanale và Joel Gunter

  BBC News

  TZ index

  Với những lời chứng thực mới, những người từng bị giam tại các trại cải tạo ở Trung Quốc tả lại hành vi hãm hiếp và tra tấn có hệ thống.

  Xem thêm
  next