Pakistan

 1. Aysha Imtiaz

  BBC Travel

  Aysha Imtiaz

  Thực phẩm, nhu yếu phẩm từ những người tốt bụng đang giúp người vô gia cư và nghèo khó Pakistan vượt qua thời gian phong tỏa chống bệnh dịch.

  Xem thêm
  next
 2. Aysha Imtiaz

  BBC Travel

  Getty Images

  Lý do gì khiến cộng đồng người Memon ở Karachi tuy giàu nứt đố đổ vách nhưng lại sống cuộc sống hết sức tằn tiện, chắt bóp?

  Xem thêm
  next