Kinh tế

 1. Bùi Thư

  BBC News Tiếng Việt

  Anh Phong

  Nghị định 126/2020 hướng dẫn Luật Quản lý thuế có hiệu lực kể từ ngày 5/12 quy định ngân hàng phải cung cấp các thông tin tài khoản khách hàng cho cơ quan quản lý thuế.

  Xem thêm
  next
 2. Quốc Phương

  BBC News Tiếng Việt

  Việt Nam

  Sau khi Việt Nam ký kết tham gia hiệp định đối tác khu vực RCEP, một số nhà quan sát đặt vấn đề nước này có thể điều phối, xử lý thế nào cho hiệu quả nhiều hiệp định thương mại lớn cùng lúc.

  Xem thêm
  next
 3. Quốc Phương

  BBC News Tiếng Việt

  Trung Quốc

  Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan bình luận về tính toán của Trung Quốc khi nước này ký kết gia nhập hiệp định đối tác kinh tế toàn diện RCEP

  Xem thêm
  next
 4. TS. Đinh Hoàng Thắng

  Gửi cho BBC News Tiếng Việt từ Hà Nội

  RCEP

  Ý kiến của cựu Đại sứ, TS. Đinh Hoàng Thắng từ Hà Nội về hiệp định thương mại tự do khu vực mà Việt Nam vừa ký kết

  Xem thêm
  next