Bắc Hàn

  1. Hazmat suits

    Cuộc duyệt binh năm nay không phô trương vũ khí, khí tài, tên lửa đạn đạo 'khủng' mà có đội quân mặc trang phục bảo hộ giống như để đối phó Covid-19.

    Xem thêm
    next
  2. Video content

    Video caption: ‘Tôi dùng bữa sáng với lãnh tụ Bắc Hàn đầu tiên’