Bắc Hàn

  1. File photo of Trump and Kim Jong-un

    Báo chí Bắc Hàn đưa tin ông Kim Jong-un tái xuất hiện sau nhiều tuần sôi nổi những đồn đại và suy đoán về sức khỏe của lãnh đạo đất nước.

    Xem thêm
    next