Quan hệ Việt Trung

 1. Mỹ Hằng

  BBC News Tiếng Việt

  Lực lượng hải cảnh Trung Quốc

  Theo Luật An ninh Hàng hải sửa đổi, Trung Quốc yêu cầu các tàu nước ngoài "báo cáo thông tin chi tiết" khi đi vào vùng biển mà nước này tuyên bố là 'lãnh hải' của mình.

  Xem thêm
  next