Emmanuel Macron

 1. Phạm Cao Phong

  Gửi tới BBC News Tiếng Việt từ Paris

  Paris

  Cái nhìn từ Paris về làn sóng đình công phản đối cải cách lương hưu ở Pháp vốn đang có nguy cơ kéo sang năm 2020.

  Xem thêm
  next