Ngoại giao Việt Nam

 1. Quốc Phương

  BBC News Tiếng Việt

  Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris (bên trái)

  Tiến sỹ Đinh Hoàng Thắng bình luận với BBC News Tiếng Việt về việc liệu biến cố ở Afghanistan có làm ảnh hưởng gì tới chuyến thăm Việt Nam của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hay không

  Xem thêm
  next