Nông thôn Việt Nam

 1. Nguyễn Quang Duy

  Gửi tới Diễn đàn BBC từ Melbourne, Úc

  Trường thi

  Các vị vua triều Nguyễn tuy không có quyền lực nhưng đã nỗ lực 'thoát Hán' bằng cách cổ vũ chữ Quốc ngữ.

  Xem thêm
  next
 2. Thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh (trái) cùng Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt

  Luật sư bào chữa cho thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh đánh giá bản án 11 năm tù giam và 5 năm quản chế đối với thân chủ của mình là “một bản án bất công”.

  Xem thêm
  next
 3. Thạc sỹ Nguyễn Tiến Trung

  Gửi tới BBC News Tiếng Việt từ Sài Gòn

  Sinh thời, ông Lê Đình Kình được một số người xem như anh hùng khi dám đứng lên chống lại các quan chức tham nhũng, nhưng nhà nước lại coi ông là một tội phạm,

  Ý kiến phản hồi bài phê phán nhóm Đồng Thuận của tác giả Lê Văn Bảy và nói, trước khi phê phán dân Đồng Tâm, cần nhìn lại quá trình từ trước 2017

  Xem thêm
  next