Rohingya

 1. Bùi Thư

  BBC News Tiếng Việt

  Hkun Lat/Getty Images

  Các nhà báo tại Myanmar đang đối mặt với sự đe dọa tính mạng đến từ quân đội, một hoàn cảnh gợi nhắc tới thời kỳ đen tối dưới chế độ quân sự trước đây.

  Xem thêm
  next