Nhiếp ảnh

 1. A man stands on a platform attached to a moving bicycle

  Nhiếp ảnh gia Adrian Bradshaw đến Bắc Kinh năm 1984 và dành ra ba thập kỷ để ghi lại văn hóa Trung Quốc qua ống kính.

  Xem thêm
  next
 2. Graeme Green

  BBC Travel

  Reháhn

  Nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn để tám năm thực hiện Di sản Quý giá, chụp ảnh toàn bộ 54 các dân tộc được chính thức công nhận tại Việt Nam.

  Xem thêm
  next