Buôn người

  1. Video content

    Video caption: Một linh mục nói về bầu không khi buồn thảm và bi đát tại Yên Thành, Nghệ An.
  2. Pham Thi Tra My and Nguyen Dinh Luon

    Vụ 39 tử thi ở Anh: cảnh sát bắt bốn, số nạn nhân Việt có thể tăng và anh của Nguyễn Đình Lượng qua BBC cảnh báo về cách vượt biển nguy hiểm.

    Xem thêm
    next