Buôn người

  1. Video content

    Video caption: Một linh mục nói về bầu không khi buồn thảm và bi đát tại Yên Thành, Nghệ An.