Colombia

 1. Victoria Stunt

  BBC Travel

  Victoria Stunt

  Đâu đó ngoài khơi Cartagena là xác chiến thuyền Tây Ban Nha đắm từ 300 năm trước với vàng bạc châu báu đang chờ được phát hiện, trục vớt.

  Xem thêm
  next