Lạm dụng trẻ em

 1. By Tom Geoghegan

  BBC News, Washington

  Payton McKinnon

  Vụ việc ở trường Gateway đang gây trấn động, nhưng chuyện trẻ thiệt mạng khi bị bỏ quên trong ô tô cũng đang xảy ra ở nhiều nước trên thế giới.

  Xem thêm
  next