Brexit

 1. TS Lê Trung Tĩnh

  Bài cho Diễn đàn BBC từ Anh Quốc

  Điện Capitol, trụ sở Quốc hội, là biểu tượng nền dân chủ độc đáo của Hoa Kỳ

  TS Lê Trung Tĩnh từ Anh nói dù ông buồn vì vụ người dân tràn vào Điện Capitol nhưng không chia sẻ các ý kiến hạ thấp nước Mỹ.

  Xem thêm
  next