Xã hội Việt Nam

 1. Việt Nam

  Ý kiến của một số học giả về nghiên cứu, thảo luận triết học và tư tưởng ở Việt Nam nhân sự kiện một tập san chuyên ngành về triết bằng tiếng Việt mới được tục bản sau trên hai thập niên

  Xem thêm
  next
 2. Luật sư Ngô Ngọc Trai

  Gửi tới BBC từ Hà Nội

  Vietnam

  Ý kiến nói VN cần mạnh dạn sáp nhập tỉnh để loại bỏ quan chức địa phương yếu kém và tinh giản bộ máy đang thiếu ngân quỹ vì dịch Covid.

  Xem thêm
  next
 3. Nam Lê

  Đang làm tiến sĩ ở University College Dublin

  Văn miếu

  Ý kiến nói Việt Nam cần xác định đào tạo tiến sĩ là đào tạo người làm nghiên cứu và chấm dứt việc kỳ cục dùng bằng 'tiến sĩ' để khoe chức quyền.

  Xem thêm
  next