Hoàng gia Anh

 1. Phạm Cao Phong

  Gửi tới Diễn đàn BBC từ Paris

  Vua Khải Định

  Nhân chuyện Hoàng gia Anh có ý kiến băn khoăn về thế sự và phong hóa ngày nay, thử nghĩ nếu người Việt Nam vẫn có vua thì sao.

  Xem thêm
  next
 2. Video content

  Video caption: Thời điểm BBC thông báo tin Hoàng tế Philip từ trần

  Kênh truyền hình BBC News cắt ngang chương trình thường lệ để loan tin Hoàng tế Philip, Công tước xứ Edinburgh, phu quân của Nữ hoàng Anh, qua đời.