TP Hồ Chí Minh

 1. Bùi Thư

  BBC News Tiếng Việt

  Trần Minh Hiếu

  Bác sĩ Trần Minh Hiếu đang trực ca đêm tại khoa Hồi sức tích cực của một bệnh viện dã chiến tại TP HCM thì có hai bệnh nhân suy hô hấp cần phải thở máy mà bệnh viện chỉ còn một máy thở.

  Xem thêm
  next
 2. Bùi Văn Phú

  Gửi đến BBC News Tiếng Việt từ California

  Sau khi giải thể chợ Ông Tạ được dời sang gần đó cũng trên con đường này lấy tên là chợ Phạm Văn Hai.

  Cuốn "Sài Gòn một thuở - Dân Ông Tạ đó!" của nhà báo Cù Mai Công, [Nxb. Trẻ, 2021], ghi lại khá rõ lịch sử và con người của khu vực này. Sách được là "Best Seller" trong nhiều tuần qua.

  Xem thêm
  next
 3. Trọng Nhân

  Viết từ TP Hồ Chí Minh

  File photo: Portrait of Ho Chi Minh

  Ý kiến nói khi nhìn nhận về Hồ Chí Minh, cần soi xét mối liên hệ giữa sự việc cụ thể với cốt lõi trong tinh thần chủ nghĩa yêu nước.

  Xem thêm
  next