Công ty Amazon

  1. A lab technician processes PCR test samples at Amazon’s Covid-testing facility in Manchester

    Công ty bán lẻ trực tuyến khổng lồ có thể tận dụng việc này như một cơ hội để tiếp tục thâm nhập vào lĩnh vực y tế, theo các nhà phân tích.

    Xem thêm
    next