Nigeria

 1. Rosie Bell

  BBC Travel

  Getty Images

  Kỳ vọng của cha mẹ, lịch sử phức tạp và tinh thần lạc quan phi thường khiến người dân Nigeria luôn phấn đấu vươn lên trong mọi hoàn cảnh để không bao giờ là người về chót.

  Xem thêm
  next