Chuyển giới

  1. Video content

    Video caption: Chuyển giới ở Nhật Bản: Chỉ triệt sản thì chưa đủ để được thừa nhận hợp pháp