Lãnh thổ người Palestine

  1. Video content

    Video caption: ‘Ngủ chung và chết chung trong một phòng? Hay ngủ riêng để có người may ra còn sống?’