Chính trị Việt Nam

 1. Bùi Thư

  BBC News Tiếng Việt

  Người phán xử

  Thảo luận của các đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Điện ảnh sửa đổi đã xới lên quan ngại mới về khả năng kiểm duyệt phim ảnh tại Việt Nam sẽ càng được siết chặt.

  Xem thêm
  next