Bạn có tìm được lời giải cho hình vẽ này?

Có một con lửng 'trà trộn' trong đàn ngựa vằn trong hình dưới đây - bạn có tìm được nó không?

BBC Earth

Nguồn hình ảnh, BBC Earth

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Earth.

Xem thêm: