Bạn có tìm được lời giải cho hình vẽ này?

Có một con lửng 'trà trộn' trong đàn ngựa vằn trong hình dưới đây - bạn có tìm được nó không?

Bản quyền hình ảnh BBC Earth

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Earth.

Xem thêm:

Con người trông sẽ thế nào sau 1 triệu năm nữa?

Khi huyền thoại hóa ra là sự thật

Nếu bạn biết trước khi nào mình sẽ lìa đời

Thoát chết sau khi bị nuốt chửng

Chủ đề liên quan