Trại pin mặt trời 'nổi' lớn nhất thế giới
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Trại pin mặt trời 'nổi' lớn nhất thế giới

Trung Quốc trong năm 2017 ra mắt một trại pin mặt trời lớn nhất thế giới, được đặt nổi trên mặt hồ nước ở tỉnh An Huy.