Cuộc sống trên những hòn đảo nhân tạo

Cuộc sống trên những hòn đảo nhân tạo

Mực nước biển đang dâng lên, ăn vào các đường duyên hải một cách nhanh chóng.

Các cộng đồng sống trên đảo ở Thái Bình Dương đang đối diện với nguy cơ nước biển dâng cao nghiêm trọng. Trong vài thập niên qua, nhiều phần của Quần đảo Solomon và Micronesia đã biến mất.

Một số công ty đang nghiêm túc tính đến chuyện xây dựng các đảo nhân tạo làm nơi ở cho chúng ta trong tương lai.