Gia đình Obama nhảy theo Thriller
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Gia đình Obama nhảy theo Thriller trong lễ Halloween

Tổng thống và đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ cùng nhảy theo bài Thriller của Michael Jackson trong lễ Halloween ở Nhà Trắng.

Khoảng 4.000 người, chủ yếu là trẻ em, tham dự sự kiện này và được gia đình Obama phát kẹo, bánh.