Loa phường đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử?

Nhiều người trong chính quyền ở Việt Nam ủng hộ bỏ loa phường ở đô thị, nhưng nói loa phường vẫn còn tiện dụng ở vùng sâu vùng xa.

Gần 90% trong 3.000 ý kiến nói hệ thống loa phường không cần thiết, theo một khảo sát của thành phố Hà Nội. Ý kiến cho rằng loa phường cần thiết chỉ chiếm 3,81%.

Nguồn hình ảnh, Loan Trần

Chụp lại hình ảnh,

Gần 90% trong 3.000 ý kiến nói hệ thống loa phường không cần thiết, theo một khảo sát của thành phố Hà Nội. Ý kiến cho rằng loa phường cần thiết chỉ chiếm 3,81%.

Nguồn hình ảnh, Loan Trần

Chụp lại hình ảnh,

Khảo sát của Sở Thông tin và Truyền thông sẽ được báo cáo cho UBND TP Hà Nội để quyết định "số phận" của loa phường.

Nguồn hình ảnh, Loan Trần

Chụp lại hình ảnh,

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung được dẫn lời nói loa phường đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử và cần xem xét loa phường có còn phù hợp nữa hay không.

Nguồn hình ảnh, Loan Trần

Chụp lại hình ảnh,

Nhưng có những người tỏ ra “băn khoăn”. Ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, nói “Vấn đề là sử dụng nó như thế nào cho phù hợp và vẫn phát huy hiệu quả.”

Nguồn hình ảnh, Loan Trần

Chụp lại hình ảnh,

Tại buổi gặp mặt các cán bộ hưu trí của Bộ TT&TT chiều 16/1, ông Mai Liêm Trực, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện Việt Nam, nói: "Loa phường đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó rồi.”

Nguồn hình ảnh, Loan Trần

Chụp lại hình ảnh,

Cũng ở buổi gặp, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn nói: “Loa phường ở đô thị đã hoàn thành sứ mệnh, nhưng ở vùng sâu, vùng xa chưa hoàn thành sứ mệnh của mình và vẫn rất tiện dụng.”

Nguồn hình ảnh, Loan Trần

Chụp lại hình ảnh,

Loa công cộng là hình thức tuyên truyền tại miền Bắc xã hội chủ nghĩa những năm chiến tranh.

Nguồn hình ảnh, Loan Trần

Chụp lại hình ảnh,

Nay không ít người tại Việt Nam cho rằng loa phường “phát oang oang” đã không còn phù hợp.

Nguồn hình ảnh, Loan Trần

Chụp lại hình ảnh,

Một đề xuất “dung hòa” được đưa ra là Hà Nội có thể xem xét khu vực nào còn phù hợp thì giữ, không phù hợp thì xóa bỏ hoặc thay thế.

Nguồn hình ảnh, Loan Trần

Chụp lại hình ảnh,

Đã có tờ báo chính thống nói trước mắt, các phường, xã hãy “chọn lọc” thông tin để phát sóng trong những khung giờ phù hợp sinh hoạt của người dân, với âm lượng đủ nghe.