Hoa dại nở tưng bừng ở California
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Hoa dại nở tưng bừng ở California

Hoa dại ở California năm nay nở tưng bừng, một hiện tượng hàng chục năm mới thấy. Hoa nở rực rỡ tới mức từ vũ trụ cũng thấy được.

Hiện tượng này xảy ra sau mấy năm thời tiết khô hạn, và kéo dài đến hết tháng Tư.