100 ngày cầm quyền của Trump
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

100 ngày cầm quyền của Tổng thống Trump

Tổng thống Trump đã làm được gì sau 100 ngày cầm quyền? Hãy cùng điểm lại các hoạt động của ông qua những con số.

Chủ đề liên quan