Xe 'bắt cóc Trịnh Xuan Thanh' có nhiều vết máu?
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Xe 'bắt cóc Trịnh Xuan Thanh' có nhiều vết máu?

Chủ xe Bùi Quang Hiếu nói khi nhận lại xe từ cảnh sát Đức, ông thấy có nhiều vết giống như máu trong xe.