Về nhập khẩu giáo dục vào VN

Về nhập khẩu giáo dục vào VN

Tiến sĩ Jonathan London, nhà nghiên cứu về giáo dục Việt Nam, thuộc Trường Đại học Leiden, Hà Lan, bình luận với BBC về 'nhập khẩu giáo dục' từ Phần Lan và làm sao để cải cách giáo dục Việt Nam thành công hơn.