"Đá thúng ở Krông Ana"

"Đá thúng ở Krông Ana"

Một người đàn ông hôm 3/10 đã lật, đá, ném các thúng hàng của người dân tại khu chợ ở Đắk Lắk. Người này về sau được xác định là trưởng công an xã.

Một cán bộ ngành công an ở huyện Krông Ana nói với BBC rằng, tình thế này là tiến thoái lưỡng nan.

"Người dân thì cũng chỉ vì miếng cơm manh áo. Còn hành động của cán bộ đó là vì trách nhiệm. Tuy nhiên hành động đó là phản cảm, không đúng chuẩn mực."

"Theo chính sách pháp luật là phải tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở người ta trước. Nhưng nhiều lần người ta không chấp hành thì phải cưỡng chế."