Vai trò của Tổng hội Người Campuchia gốc Việt

Vai trò của Tổng hội Người Campuchia gốc Việt

Chủ tịch Tổng hội người Campuchia gốc Việt nói Hội được chính thức cấp phép thành lập và đi vào hoạt động từ 2003, với một trong những mục tiêu chính là "vận động bà con chấp hành tốt luật pháp, phong tục, tập quán của người Khmer và sống hòa động với các cộng đồng sắc tộc khác".

Cạnh đó, một mục tiêu quan trọng của Tổng hội là "tổ chức vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm" nhằm xây dựng trường lớp và hỗ trợ bà con khi có khó khăn.

Video do Thùy Linh thực hiện.