Luật sư của Vũ "nhôm" nói về việc trục xuất

Luật sư của Vũ "nhôm" nói về việc trục xuất

Luật sư người Singapore của ông Vũ 'nhôm', ông Remy Choo, bình luận với BBC hôm 4/1:

"Tôi rất thất vọng vì thân chủ của tôi đã bị trục xuất khỏi Singapore mà tôi không được biết. Tôi không được thông báo trước việc này."

"Rất đáng tiếc, vào lúc 1:58 chiều, ông Phan Văn Anh Vũ đã bị trục xuất khỏi Singapore."

"Tôi chỉ được thông báo về việc ông ấy bị trục xuất vào lúc 4:40 phút chiều."