Tết Mậu Thân: 25 ngày trong Thành Nội Huế

Tết Mậu Thân: 25 ngày trong Thành Nội Huế

"Lúc đó, chúng tôi nghe có tin là họ phản kích, sẽ dùng cả chất độc và cả chất khiến mình ngủ, để họ vào chiếm lại thành phố, bắt sống," ông Nguyễn Hữu Vấn, người giữ chức Quận trưởng quận 1 của chính quyền Cách mạng lâm thời trong chiến trận Mậu Thân ở Huế, kể lại với BBC.

"Cho nên chúng tôi phải tổ chức để đưa trẻ em, người già, phụ nữ già ra khỏi thành phố. Phải ra để tránh tổn thất. Chỉ trong một đêm là ra hết."

Ngày 30/1/1968, lực lượng Bắc Việt và Mặt trận Giải phóng bất ngờ đồng loạt tấn công trên toàn lãnh thổ miền Nam Việt Nam.

Tại Huế, các lực lượng phe cộng sản tấn công và nhanh chóng chiếm giữ được phần lớn diện tích ở bờ bắc Sông Hương, nơi có quần thể di tích cố đô.

Ông Nguyễn Hữu Vấn, người giữ chức Quận trưởng Quận 1 chính quyền cách mạng lâm thời, kể lại với BBC về 25 ngày đêm ông tham gia trận Tết Mậu Thân ở cố đô.