‘Phát ngôn ấn tượng’ ngày 24/5

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Lê Vĩnh Tân
Chụp lại hình ảnh,

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Lê Vĩnh Tân

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Lê Vĩnh Tân nói sinh viên ra trường nếu tự tin hãy đăng ký thi tuyển vào công chức.

"Theo tôi, hiện nay đi vào công chức chỉ có 2 phương thức: tuyển dụng không qua thi tuyển hoặc phải thi tuyển vào công chức."

"Việc tuyển dụng không qua thi tuyển là những trường hợp hết sức đặc biệt, mà sắp tới những trường hợp đặc biệt như thế là không nhiều, có thể là 10-15% thôi."

"Vấn đề tuyển dụng qua thi là phổ biến để chúng ta tuyển dụng đúng nhân tài. Trong thời gian vừa qua, hầu hết công chức của chúng ta tập trung vấn đề đi vào một cơ quan, đơn vị sự nghiệp nào đó, chọn đúng thời điểm là 5 năm đủ các tiêu chí, điều kiện, để xét tuyển là chủ yếu mà không qua thi tuyển."

"Như thế đối với những người thực sự có tài năng, thậm chí những em sinh viên mới ra trường, tôi nghĩ rằng nếu họ tự tin hãy đăng ký thi tuyển vào công chức."

Ông Tân nói hôm 24/5: "Sắp tới Bộ Nội vụ chủ trương sẽ khuyến khích thi tuyển vào công chức để chọn đúng nhân tài và tạo cơ hội cho tất cả mọi người."

'Trạm thu giá'

Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội Việt Nam cho rằng cần phải thay đổi cách sử dụng từ hoặc bổ sung cho đầy đủ nếu vẫn dùng từ "trạm thu giá".

Chụp lại hình ảnh,

Đại biểu Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban Dân nguyện

Bà Nguyễn Thanh Hải nói về việc thay đổi từ "trạm thu phí" sang "trạm thu giá" của Bộ Giao thông vận tải.

"Nếu Bộ GTVT vẫn dùng chữ "giá", theo tôi phải dùng đầy đủ là "trạm thu giá sử dụng dịch vụ BOT do doanh nghiệp a, b, c cung cấp". Giá đó do doanh nghiệp điều tiết. Nếu trạm đông người qua, doanh nghiệp sẽ lấy thu bù chi thì họ sẽ giảm giá. Nhưng nếu trạm ít người qua lại, không đủ bù chi doanh nghiệp sẽ tăng giá."

Đại biểu Nguyễn Thanh Hải nói thêm: "Theo tôi, dù "thu phí" hay "thu giá" cần bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người dân."