WHO muốn có ‘Hội An không khói thuốc’
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

WHO muốn có ‘Hội An không khói thuốc’

Trưởng Đại diện WHO Việt Nam nói Việt Nam nên cấm hút thuốc tại địa danh thuộc di sản văn hóa Unesco.

Trong phỏng vấn với phóng viên Nguyễn Hoàng của BBC tại Hà Nội nhân Ngày 'Thế giới Không hút thuốc', ông Kidong Park cũng đưa ra các thông điệp cho người hút thuốc.

Chủ đề liên quan