Luật An ninh mạng: ‘Có nhiều chỗ cần điều chỉnh’

Luật An ninh mạng: ‘Có nhiều chỗ cần điều chỉnh’

Một số ý kiến của người dân nói cần xem xét điều chỉnh lại 'một số chỗ' trong Luật An ninh mạng mới được Quốc hội Việt Nam thông qua.

Trả lời phóng viên BBC Nguyễn Hoàng tại Hà Nội, có ý kiến nói 'Luật An ninh mạng nếu đưa được ra thì cũng là tốt nhưng phải làm sao để đảm bảo quyền tự do cá nhân'.

Cũng có ý kiến tỏ ra quan ngại rằng nếu cơ chế quản lý mạng của Việt Nam đi theo cách của Trung Quốc thì đó là "bước thụt lùi".