Nguyen Phu Trong on corruption
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

‘Chống tham nhũng ở cả khu vực tư nhân’

Tổng bí thư Trọng nói đa số trong Quốc hội có vẻ tán thành việc chống tham nhũng trong cả khu vực ngoài nhà nước.

Thông điệp được đưa ra vào buổi chiều hôm Chủ nhật 17/06 khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội đã tiếp xúc cử tri tại quận Cầu Giấy để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5.

Tại đây ông Trọng cũng nói về việc kê khai tài sản mà ông mô tả là 'vấn đề rất khó' và 'nhạy cảm'.

Chủ đề liên quan