Bão Sơn Tinh gây thiệt hại lớn
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Bão Sơn Tinh gây thiệt hại lớn

Bão Sơn Tinh gây ngập úng, lũ quét, lở đất trên diện rộng và làm nhiều tỉnh thành chịu thiệt hại nặng nề về người và của.