'Chủ tịch Trần Đại Quang đã hoàn thành nhiệm vụ'
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Ông Trần Đại Quang đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ'

Chủ tịch nước Việt Nam, ông Trần Đại Quang, người vừa qua đời hôm 21/9/2018 tại Hà Nội, đã hoàn thành 'chủ động, tích cực và sáng tạo' các nhóm nhiệm vụ hiến định - được quy định trong Hiến pháp của Việt Nam, theo một nhà quan sát và phân tích chính trị Việt Nam và khu vực.

Bình luận với BBC Tiếng Việt ngay trước Bàn tròn Đặc biệt hôm 21/9, Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp khách mời tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Iseas, Singapore), nói:

"Ông Trần Đại Quang đã thực hiện rất đúng những nhiệm vụ hiến định, có 13 nhóm nhiệm vụ hiến định của Hiến pháp ở Chương gọi là chương về Chủ Tịch Nước, thì ông đã thực hiện khá là tích cực và chủ động.

Chủ tịch Trần Đại Quang và Bộ Công an

Chủ tịch Trần Đại Quang từ trần ‘vì virus hiếm’

Quanh suy đoán Chủ tịch Quang 'sẽ được thay thế'

"Mặc dù Hiến pháp của Việt Nam quy định các nhiệm vụ ấy mang màu sắc tượng trưng là chính, nhưng mà ông đã thực hiện rất là tốt.

"Và hơn thế nữa, ông đã có một số cố gắng mới để các nhiệm vụ ấy được thực hiện theo thẩm quyền của ông có sáng tạo hơn. Nó có hiệu quả hơn so với một số người trước đây, đấy là về nhiệm vụ Chủ tịch Nước mà ông thực hiện.

"Thế còn trước nữa, khi ông làm Bộ Công An thì do trách nhiệm mà Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị phân công từ khóa trước, thì ông thực hiện chức vụ ấy đúng với chức năng, thẩm quyền, quyền lực của ông Bộ trưởng thời đó," Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp nêu nhận xét và đánh giá của ông từ quan điểm riêng.

Mời quý vị bấm vào đường dẫn này để theo dõi trang tường thuật tổng hợp của BBC Tiếng Việt hay bấm vào đây để theo dõi một Bàn tròn Đặc biệt của BBC Tiếng Việt từ London bình luận sự kiện Chủ tịch Nước Việt Nam ông Trần Đại Quang qua đời.

Chủ đề liên quan