LS Trần Quốc Thuận: 'TBT Trọng thời gian qua đã làm đầy đủ vai trò Chủ tịch nước'

LS Trần Quốc Thuận: 'TBT Trọng thời gian qua đã làm đầy đủ vai trò Chủ tịch nước'

Bàn về những người có khả năng kế nhiệm cố Chủ tịch Trần Đại Quang, Luật sư Trần Quốc Thuận nói trên Bàn tròn Đặc biệt hôm 21/9 của BBC Tiếng Việt:

"Trước mắt, theo hiến pháp thì Phó Chủ tịch nước là quyền Chủ tịch nước rồi. Dĩ nhiên, theo nhận xét thì vị quyền Chủ tịch nước này, khả năng lên Chủ tịch nước là gần như không có.

"Những người đáng nói đến là ông Nguyễn Thiện Nhân hay ông Vượng...Theo tôi, khả năng người ta đưa ra hình ảnh ông Nguyễn Thiện Nhân là người có học hàm học vị, tiếng Anh tiếng Đức thông thạo khi tiếp xúc với người nước ngoài. Nhưng mà người ta không nhìn lại cái quá trình lịch sử của con đường ông này.

"Tôi nhớ là cái hội nghị giữa nhiệm kỳ của Trung ương 11, có việc tái lập lại Ban thư ký và Ban nội chính. Có hai ứng cử viên mà ông Trọng giới thiệu ra để đưa vào cái chức đó - ông Nguyễn Bá Thanh và ông Vương Đình Huệ. Thì hai người này đều không trúng cử mà trúng cử hai người khác, trong đó có ông Thiện Nhân.

"Một người mà không được đưa vào giới thiệu mà lại đương đầu với những ứng cử viên ruột của người ta thì tôi cho là khả năng đó rất là khó, gần như không có.

"Người ta cứ hay nhận xét theo bề nổi, nhưng tôi cho là nên nhận xét sâu hơn. Hiện giờ cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam là cuộc đấu tranh một mất một còn, chứ không phải là cuộc đấu tranh đơn giản. Nếu mà như thế nào đó, các thế lực nhóm lợi ích mà cấu kết lại thì nó trở thành cái vấn đề rất phức tạp.

"Phải chăng đã đến lúc hợp nhất hai chức danh: tổng bí thư và chủ tịch nước? Vừa qua tôi đã nhìn thấy ông Tổng Bí thư này [ông Nguyễn Phú Trọng], ông đã làm vai trò của Chủ tịch nước rất đầy đủ. Nào là đi thăm Pháp, thăm Nhật rồi thăm Mỹ ...

"Làm cái vị trí nguyên thủ quốc gia là chủ tịch nước thì rõ ràng là thì ông Nguyễn Phú Trọng đã làm rồi và bây giờ đã đến lúc nên hợp thức hóa hai cái chức này."