Bãi Tư Chính: Diễn biến mới khi Hải dương 8 quay lại biển Việt Nam
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Bãi Tư Chính: Diễn biến mới khi Hải dương 8 quay lại biển Việt Nam

Tàu Hải dương 8 đã quay lại từ hôm 13/8, nhưng ba ngày sau, Bộ Ngoại giao và báo chí VN mới lên tiếng. Chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo?

Có những diễn biến gì mới xoay quanh việc tàu Hải Dương 8 quay trở lại vùng biển Việt Nam?

Tàu Hải Dương 8 trở lại, Việt Nam phải làm gì?

Biển Đông: 'Trung Quốc không chỉ đe dọa riêng Việt Nam'

'Nếu gây chiến ở Biển Đông, Trung Quốc sẽ hở sườn'

Bãi Tư Chính: 'Việt Nam lại phản đối và yêu cầu TQ rút tàu đi'