'Câu chuyện của phụ nữ VN đáng kể cho bạn bè quốc tế'
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Kể câu chuyện phụ nữ Việt trong kinh doanh cho thế giới biết

Đưa hình ảnh của phụ nữ Việt Nam tham gia phát triển kinh tế ra quảng bá với bạn bè quốc tế là sứ mệnh của một nhóm phụ nữ làm việc trong môi trường chuyên nghiệp ở Anh Quốc.

Phạm Bảo Hà, Chủ tịch Nhóm Phụ nữ trong kinh tế Việt Nam - Anh Quốc nói với BBC News Tiếng Việt về câu chuyện của người phụ nữ Việt Nam đi làm và đóng góp cho xã hội với bạn bè quốc tế.

"Đã sống ở Anh hơn 20 năm, tôi thấy mình may mắn được sống trong một đất nước có môi trường rất thuận lợi cho phụ nữ," chị Bảo Hà nói.

"Ở Anh Quốc, có 71% phụ nữ đi làm và đóng góp cho xã hội, nhưng tỷ lệ phụ nữ Việt Nam tham gia phát triển kinh tế còn cao hơn ở mức 73%."

Hiểu biết của người nước ngoài về phụ nữ Việt Nam còn rất ít, chủ yếu là qua lịch sử cuộc chiến Việt Nam hay các chuyến du lịch, nhưng những ai có dịp làm việc với phụ nữ Việt Nam trong kinh doanh, kinh tế đều đánh giá họ cao, chị Bảo Hà bình luận.

Sự kiện'Vietnam-UK Women in Business' được khai trương tại Royal Festival Hall, Southbank Centre, London vào tối 02/10/2019 với nhiều khách mời Anh, Việt và quốc tế.