Bản đồ tương tác của BBC cập nhật số liệu về Covid-19 toàn thế giới

Đây là số lượng người bị lây nhiễm và tử vong vì virus corona trên toàn thế giới mà BBC liên tục cập nhật theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới.

Bấm vào "Từng quốc gia cụ thể" để xem số liệu cụ thể của từng quốc gia.