Quân đội Việt Nam chọn xong đại biểu dự Đại hội 13

Đại tướng Ngô Xuân Lịch

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh,

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch từng là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị của quân đội nước này.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội Việt Nam đã kết thúc hôm 30/9, chọn ra các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản.

Cụ thể, Đại hội đã lựa chọn bầu 43 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết cùng 18 đại biểu đương nhiên tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội dự Đại hội 13.

Đây sẽ là các ứng viên có thể được bầu vào Trung ương Đảng khóa 13.

Tại Đại hội 12 năm 2016, Đoàn quân đội có 22 viên tướng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương.

Bộ Quốc phòng Việt Nam vẫn tiếp tục khẳng định " tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội", như nội dung lá thư của Đại hội.

Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam tháng Giêng 2016 đã bầu ra 200 ủy viên trung ương (gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết).

Trong đó, Bộ Công an có 5 người trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Quân đội có 22 đại biểu trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm:

01 LÊ CHIÊM - Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

02 HOÀNG XUÂN CHIẾN - Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

03 NGUYỄN TÂN CƯƠNG - Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu 4

04 LƯƠNG CƯỜNG - Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

05 LÊ XUÂN DUY - Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 2

06 TRẦN ĐƠN - Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

07 PHAN VĂN GIANG - Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 1

08 NGUYỄN MẠNH HÙNG - Thiếu tướng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân

đội Viettel

09 TRẦN VIỆT KHOA - Thiếu tướng, Phó giám đốc Học viện Quốc phòng

10 NGÔ XUÂN LỊCH - Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐNDVN

11 VÕ MINH LƯƠNG - Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 7

12 NGUYỄN PHƯƠNG NAM - Trung tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam

13 PHẠM HOÀI NAM - Chuẩn Đô đốc, Tư lệnh Quân chủng Hải quân

14 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA - Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

15 TRẦN QUANG PHƯƠNG - Trung tướng, Chính uỷ Quân khu 5

16 VŨ HẢI SẢN - Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu 3

17 HUỲNH CHIẾN THẮNG - Thiếu tướng, Chính uỷ Quân khu 9

18 BẾ XUÂN TRƯỜNG - Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

19 ĐỖ BÁ TỴ - Đại tướng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam

20 VÕ TRỌNG VIỆT - Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

21 NGUYỄN CHÍ VỊNH - Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

22 LÊ HUY VỊNH - Trung tướng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân

Trong số này, Tướng Lê Xuân Duy qua đời tháng 8 năm 2016.